Privaatsuspoliitika

MyEmmi tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

MyEmmi töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • esitatud tellimuse täitmine
  • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
  • kliendi päringutele vastamine

Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

MyEmmist külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefon, kuna see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

MyEmmis külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt info@myemmi.ee. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada.

MyEmmi e-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks MyEmmi OÜ. MyEmmi OÜ-il on õigus edastada isikuandmeid MyEmmi koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust.

MyEmmi edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le